Kính phản quang xanh lá đậm

THÔNG TIN SẢN PHẨM : 

5ly PQ xanh lá đậm AGC indo 2250*3210

5ly PQ xanh lá đậm AGC indo 2140*3210

6ly PQ xanh lá đậm AGC indo 2250*3210

8ly PQ xanh lá đậm AGC indo 2250*3210

10ly PQ xanh lá TQ 2140*3300

10ly PQ xanh lá TQ 2140*3660

en_USEN