Chuyên viên kinh doanh dự án công trình nhôm kính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Về Giá

 • Tập hợp dữ liệu giá Nhân công theo các dự án đã và đang thực hiện.
 • Chủ trì và kết hợp với Phòng vật tư lấy báo giá vật tư, thầu phụ.
 • Xây dựng định mức các công việc, lập báo giá dự thầu trên phần mềm Hệ thống dự toán – ngân sách An Phú Gia.
 • Lập danh mục vật tư cho báo giá dự thầu, giải trình, làm rõ các đơn giá dự thầu với các bộ phận liên quan nếu có yêu cầu
 • Kiểm tra và lập câu hỏi làm rõ hồ sơ mời thầu về giá
 • Đề xuất giải pháp tối ưu về mặt chi phí.
 • Tập hợp, bàn giao thông tin giá dự thầu các dự án trúng thầu, lưu trữ, phân tích thông tin giá các dự án đã tham gia dự thầu

Về Hồ sơ

 • Thực hiện thủ tục mua hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư.
 • Thiết lập danh mục hồ sơ dự thầu, cập nhật, tổng hợp các file liên quan đến hồ sơ dự thầu
 • Hoàn thiện về mặt hình thức các file trong hồ sơ dự thầu.
 • In ấn, trình ký, đóng tập, đóng thùng, niêm phong bộ hồ sơ dự thầu, công chứng tài liệu, giao nhận chứng từ phục vụ cho công tác đấu thầu.
 • Làm thủ tục nộp hồ sơ dự thầu cho chủ đầu tư, làm rõ, giải trình các yêu cầu làm rõ hồ sơ từ Chủ đầu tư.
 • Tổng hợp hồ sơ bàn giao cho các phòng ban khác (nếu trúng thầu), hỗ trợ các hồ sơ bổ sung pháp lý cho công trình giai đoạn phát triển khai thi công đối với các công trình trúng thầu.
 • Lưu trữ hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan

Về Biện pháp thi công

 • Khảo sát mặt bằng dự án đấu thầu, hoạch định biện pháp đấu thầu tối ưu.
 • Tính toán các biện pháp thi công cho hồ sơ dự thầu, tính khối lượng biện pháp dự thầu.
 • Trình bày các bản vẽ biện pháp thi công, bảng tiến độ thi công, sơ đồ tổ chức, danh mục máy móc,…
 • Thuyết trình biện pháp

Về Khối lượng

 • Nhận và tìm hiểu bộ bản vẽ, spec vật liệu, phạm vi công việc mời thầu.
 • Kiểm tra hồ sơ mời thầu và đặt câu hỏi làm rõ, tính toán khối lượng chi tiết đấu thầu theo form mẫu.
 • Đối chiếu, kiểm soát và tổng hợp khối lượng chi tiết vào file BOQ.
 • Bóc tách khối lượng.
 • Lưu trữ file tính toán khối lượng chi tiết.
 • Phản hồi, làm rõ các khối lượng dự thầu với các bộ phận liên quan nếu có yêu cầu.
 • Góp ý xây dựng các form bóc tách khối lượng khoa học, chính xác.
 • Sử dụng và góp ý phát triển phần mềm bóc tách khối lượng APGcadplus.
 • Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ

 • Ưu tiên Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng / Kinh tế, Luật Kinh tế, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.
 • Có kiến thức về ngành xây dựng là một lợi thế.

Kinh nghiệm:

 • Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng:

 • Thành thạo kỹ năng tạo dựng và duy trì mối quan hệ.
 • Thành thạo kỹ năng quản lý thời gian và lên kế hoạch.
 • Nhạy bén, nắm bắt tình huống tốt, đàm phán khéo léo.
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm pháp, giải quyết xung đột tốt.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Quan hệ tốt với các cơ quan chức năng.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.

Yêu cầu khác:

 • Năng động và chuyên nghiệp.
 • Trách nhiệm, cẩn thận, chi tiết, trung thực, có khả năng chịu áp lực.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet,…

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: N/A
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương, thưởng: cạnh tranh