Kính ghép keo, ghép hộp

KÍNH GHÉP KEO : là kính ghép 2 hoặc nhiều loại kính khác nhau  , tạo ra dòng kính ghép hoa văn kính ghép trang trí

KÍNH GHÉP HỘP : có khi trơ  chân không ở giửa  , cách nhiệt , cách âm  , giảm chi phí năng lượng , an toàn

viVI