TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143 m² , Thiết kế: 36 triệu ; Thi công: 420 triệu; T.gian thi công: 36 ngày