CHUNG CƯ GOLDEN WEST – 340 TRIỆU

Diện tích: 103m² , Thiết kế: 20 triệu ; Thi công: 340 triệu; T.gian thi công: 36 ngày