CHUNG CƯ GOLDEN LAND – 340 TRIỆU

Diện tích: 103 m² , Thiết kế: 25 triệu ; Thi công: 340 triệu; T.gian thi công: 35 ngày