PHÒNG NGỦ – CHỊ HẠNH

Diện tích: 9 m² , Thiết kế: 1.8 triệu ; Thi công: 35 triệu; T.gian thi công: 20 ngày